Topljivost i otapala u konzervatorsko-restauratorskoj problematici

Topljivost i otapala u konzervatorsko-restauratorskoj problematici

Autor: Giorgio Torraca
Prijevod: Tamara Ukrainčik
Nakladnik: K-R centar
Sunakladnik: Hrvatsko restauratorsko društvo
Godina izdanja: 2010.
Broj stranica: 76

 

Knjiga Topljivost i otapala u konzervatorsko-restauratorskoj problematici se izdvaja od knjiga sličnog naslova i teme tako što autor uspijeva na znanstven, ali najjednostavniji dosad publiciran način prikazati načela topljivosti i otapala.

Toplini i pristupačnosti teksta pridonosi relativno mali opseg knjige i rukom nacrtani dijagrami koji prate tekst.

Zbog svih tih razloga knjiga Giorgia Torrace Topljivost i otapala u konzervatorsko-restauratorskoj problematici je doživjela četiri izdanja na engleskom, francuskom i španjolskom jeziku.

Knjigu je na hrvatski jezik prevela Tamara Ukrainčik, profesor konzerviranja i restauriranja slika na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.

Nakladnik izvornog izdanja i nositelj autorskih prava: ICCROM (www.iccrom.org).

Knjigu Giorgia Torrace Solubility and Solvents for Conservation Problems ICCROM je prvi put objavio 1975, drugo izdanje 1978, treće izdanje 1984, četvrto izdanje 1990. pretisak 2005.

 

Šifra proizvoda Naziv proizvoda Cijena
kn/kom
Količina Košarica
K-03 Giorgio Torraca: Topljivost i otapala u konzervatorsko-restauratorskoj problematici 70,00

Napomena: prema čl. 38, st.2c Zakona o Porezu na dodanu vrijednost, prilikom kupnje bit će iskazan PDV po stopi od 5%.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons