Silika gel i Desikant

Silica gel bijeli

Silika-gel E (klasični) bijeli, bez indikatora

ProSorb kazete

PROSorb silika-gel kazeta

Silika gel posudica

Silika-gel u posudi

silica 1 naslovna

Desikant-vrećice

Indikator RV-a

Indikatorske kartice za relativnu vlažnost

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons