Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada

Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada

Autor: Denis Vokić
Nakladnik: K-R CENTAR
Sunakladnici: HRVATSKO RESTAURATORSKO DRUŠTVO I UDRUGA ZA OČUVANJE I PROMICANJE HRVATSKE KULTURNE I UMJETNIČKE BAŠTINE – GRADINE I GODINE
Broj stranica: 268

 

Knjiga je namijenjena konzervatorima i restauratorima te svima koji su zbog svojih specifičnih znanja, vještina ili opreme povremeno ili profesionalno uključeni u odlučivanje i u konzervatorsko-restauratorski rad (arhitekti, građevinari, majstori zanatlije, umjetnici, razni znanstvenici).

Knjiga je namijenjena svim naručiteljima radova koji utječu na definiranje vrste i opsega konzervatorsko restauratorskih radova, visinu ulaganja, rokove ili na buduću uporabu djela (kustosi, ravnatelji muzeja, svećeničke zajednice, kolekcionari i drugi investitori).

Šifra proizvoda Naziv proizvoda Cijena
kn/kom
Količina Košarica
K-01 Denis Vokić: Smjernice konzervatorsko-restauratorskog rada 100,00

Napomena: prema čl. 38, st.2c Zakona o Porezu na dodanu vrijednost, prilikom kupnje bit će iskazan PDV po stopi od 5%.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons