Sklapanje kutija

Sklapanje kutija

Prilikom sklapanja bilo kojeg modela naših kutija molimo obratite pažnju prilikom određivanja
vanjske i unutrašnje strane kutije.
Unutrašnju stranu kutije možete prepoznati po zaobljenim i izbočenim pregibima. Prilikom sklapanja
unutrašnja strana kutije uvijek treba biti okrenuta prema gore

 

Korak 1.

Korak 1Ukoliko otvori za sklapanje nisu slobodni potrebno
je ukloniti sve komadiće kartona koji se tu nalaze.
Ako dođe do zabune između vanjskog i unutrašnjeg
dijela kutije najčešće nije moguće uglaviti klinove za
učvršćivanje bočnih stranica kutije te ovako
presavijeni dijelovi kutije obično se nekontrolirano
rastave sami od sebe.

 

Korak 2.

Korak 2Korak 3Najprije pronađite pregib između tijela kutije i
poklopca. Poklopac presavijte za 180⁰ prema tijelu
kutije i lagano ga pritisnite.
Na ovaj način osiguravate bolje prianjanje poklopca
na tijelo kutije i sprječavate njegovo nekontrolirano
otvaranje.

 

Korak 3.

Korak 4Lagano presavijte sve bočne dijelove kutije kako
biste smanjili žilavost kartona i olakšali njeno
slaganje.

 

Korak 4.

Korak 5Sklopite tijelo kutije tako da podignete bočne
stranice, a zatim na njih spojite prednji dio kutije
pomoću klinova i učvrstite ga pomoču klinova koji
se umeću u odgovarajuće otvore.

 

Korak 5.

Korak 6Poklopac složite tako da oba bočna dijela poklopca
podignete u okomiti položaj i preko njih presavijete
dugi ravni dio poklopca s otvorom za otvaranje
kutije. Ravni dio poklopca presavijte za 180⁰ i čvrsto
pritisnite prema dolje kako bi se klinovi za
učvršćivanje zaglavili u pripadajućim otvorima.

 

Korak 6.

Korak 7Prilikom presavijanja poklopca savjetujemo da
dodatno pritisnete poklopac prema dolje kako bi
klinovi sigurno sjeli na predviđeno mjesto.

 

Korak 7.

Korak 8Kutija je sklopljena i spremna za korištenje.

 

 

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons