Bookkeeper česta pitanja

Bookkeeper česta pitanja

1. Što je zapravo neutralizacija kiselina pomoću Bookkeeper proizvoda?

Tretiranje papira pomoću Bookkeeper proizvoda za neutralizaciju čuva i konzervira sve vrste papira. Pomoću Bookkeeper otopine u strukturu papire unosi se siguran i neotrovan alkalni pufer koji neutralizira kiseline i tako sprečava brzo propadanje i krhkost papira. (Više informacija o uzrocima krhkosti papira možete pronaći u Priručniku preventivne zaštite umjetnina na papiru).

Puferiranje se obavlja mikroskopski sitnim česticama alkalnog sastava (magnezij oksid) koje su otopljene i raspršene u kemijski inertnoj otopini (spoj neotrovnih fluoriranih spojeva). Bookkeeper otopina nanosi se raspršivanjem po površini papira. Nakon što dođe u doticaj s papirom, alkalne čestice iz Bookkeeper otopine vežu se i postaju dio strukture papira, a inertna tekućina jednostavno ispari. Treba naglasiti da Bookkeeper ne sadrži vodu te zbog toga njegovo nanošenje ne uzrokuje bubrenje papirnih vlakana niti „namakanje“ papira te sukladno tome neće doći do neravnina na površini papire ili skrućivana strukture (gubitka elastičnosti).

Sam postupak tretiranja papira Bookkeeper otopinom ne zahtijeva nikakve prethodne pripreme papira niti njegovo naknadno isušivanje radi uklanjanja opasnih isparavanja ili bilo kakve druge zahvate prije ponovnog upotrebljavanja tretiranog dokumenta.

Tretiranje se obavlja na pojedinačnim dokumentima/knjigama ili na nekoliko primjeraka kako bi se osigurala što temeljitija kontrola kvalitete. Na pH vrijednost papira nakon tretiranja Bookkeeper otopinom bitno utječe i sastav papira prije tretiranja. Nakon tretmana moguće su pH vrijednosti između 7 i 10, a najčešće se postižu vrijednosti između 8 i 9,5. Tretiranjem Bookkeeper otopinom  dodaje se dovoljno alkalnog materijala u sastav papira kako bi se stvorila zaštitna alkalna rezerva. Uobičajeno se tretiranjem postižu rezultati koji su jednaki dodavanju pufera kalcijum karbonata u vrijednosti 1,5% od težine papira ili vrijednost od 300 miliekvivalenata po kilogramu.

U nekoliko tjedana nakon tretiranja Bookkeeper otopinom, čestice magnezij oksida vežu se sa vlagom iz zraka i stvaraju magnezij hidroksid, neotrovni alkalni pufer. Ove čestice pufera odmah apsorbiraju i neutraliziraju kiseline u papiru. Čestice pufera nastavljaju neutralizirati i tijekom daljenjeg životnog vijeka tretiranog papira. Tretiranje Bookkeeper otopinom ima trajni učinak i nije ga potrebno ponavljati ukoliko se papiri/dokumenti/knjige čuvaju u propisanim uvjetima.

2. Koliko je učinkovit postupak neutralizacije kiselina pomoću Bookkeeper proizvoda?

Materijali tretirani Bookkeeper otopinom uspoređivani su s netretiranim kontrolnim uzrocima u neovisnim ispitivanjima koje su proveli LibraryofCongress (SAD),  Institute of Paper Science and Technology (SAD), Image Permanence Institute ( SAD), Institute of Paper Science and Technology (SAD), Institut Royal du Patrimoine Artistique (Belgija), TNO Centre for Paper and Board Research (Nizozemska), Berner Fachhochschule (Švicarska)  te American Philatelic Society (SAD). Koristeći postupak ubrzanog starenja, navedena istraživanja su pokazala da tretiranje Bookkeeper otopinom produžava životni vijek materijala na bazi papira za 3 do 5 puta. Iako postupak ubrzanog starenja ne može u potpunosti simulirati promjene i utjecaje koje nastaju stvarnim protokom vremena, priroda testiranja jamči da su eventualne pogreške jako male i zanemarive te se očekuje da će produženi životni vijek papira nakon tretiranja ovim proizvodom čak i nadmašiti predviđanja temeljena na postupku ubrzanog starenja

3. Način djelovanja

Alkalne čestice koje se polažu u strukturu papira iznimno su male. Prosječna veličina čestice iznosi oko 1 mikron. Čestice se proizvode tehnologijom koja im daje iznimno veliku unutrašnju površinu koja je čak 250 puta veća od apsorpcijske površine standardnih čestica. Velika površina čestice pomaže prilikom penetracije  i vezanja za celulozna vlakna u papiru i tako djeluju poput kemijskih spužvi koje apsorbiraju kiseline.

Kiseline u papiru slobodno migriraju što je najlakše vidljivo kada kiselina sa oštećenog papira ošteti susjedni papir na kojem nema kiseline. Čak i puferirane mape ili kutije koje imaju alkalnu pH vrijednost u roku nekoliko godina mogu postati kisele ukoliko su u njih pohranjeni kiseli papiri. Ukoliko su normalni uvjeti za pohranu, kiseline će sporo reagirati u kontaktu sa celuloznim vlaknima, ali će nasuprot tome iznimno brzo reagirati s materijalima koji imaju alkalnu pH vrijednost. Navedena razlika u brzini reakcije koristi se prilikom neutralizacije Bookkeeper otopinom čime se postiže učinkovita zaštita papira. U strukturi papira, kiseline koje migriraju uzduž celuloznih vlakana brzo se apsorbiraju i neutraliziraju pomoću brzo upijajućih alkalnih čestica, čime im se ne daje prilika da s protekom vremena reagiraju s celuloznim vlaknima i tako ih oslabe.

4. Koji materijali su prikladni za neutralizaciju Bookkeeper otopinom?

Bookkeeper otopina prikladna je za sve vrste papirnatih materijala poput uvezenih ili neuvezenih dokumenata, tiskanih ili rukom pisanih materijala, novinskog papira, knjiga, pisama i omotnica, poštanskih markica i drugih numizmatičkih i kolekcionarskih predmeta od papira, letaka, mapa i grafika. Bookkeeper ne sadrži otapala i neće uzrokovati pomicanje ili razrjeđivanje, utjecati na prianjanje niti na drugi način oštetiti tintu, ljepilo, korice, kožu, plastiku, metale ili tkanine.

Postupak neutralizacije  nije nimalo agresivan, no predmeti koji se tretiraju trebaju biti u stabilnom stanju te moraju moći izdržati pažljivo rukovanje. Materijali koji su u lošem stanju ili koji su previše lomljivi ili krhki za manipulaciju ne predstavljaju dobre kandidate za postupak neutralizacije Bookkeeper otopinom.

5. Hoće li Bookkeeper naškoditi fotografijama?

Image Permanence Institute iz SAD-a ispitivao je učinak neposrednog kontakta fotografskog papira i papira neutraliziranih Bookkeeper otopinom  te su zaključili da su takvi materijali sigurni za primjenu  i zadovoljavaju sve uvjete za dobivanje P.A.T.  certifikata. No, naglašavamo da Bookkeeper nije namijenjen za korištenje na fotografijama i fotografije neće imati koristi od neutralizacije ovim postupkom. Pohrana fotografija u materijale koji su neutralizirani Bookkeeper otopinom potpuno je sigurna i  neće prouzročiti nikakve štetne posljedice za pohranjene fotografije.

6. Hoće li Bookkeeper naškoditi bojama ili tintama?

Bookkeeper otopina ne sadrži nikakva otapala niti vodu. Neovisna ispitivanja nekoliko stotina uzoraka različitih tinti i papira proizvedenih od 1870 do danas nisu pokazala niti jedan slučaj u kojem bi došlo do otapanja, gubljenja ili popuštanja tinte ili boje uslijed djelovanja Bookkeeper otopine.

U rijetkim slučajevima može doći do promjena nijanse boje uzrokovanih promjenom pH vrijednosti iz kisele u alkalnu, ali čak i boje koje su osjetljive na promjenu pH vrijednosti često uopće ne reagiraju na Bookkeeper, osim u slučajevima kada je papir namočen u vodu ili je izrazito velika količina vlage u okolini. Bookkeeper nije preporučljivo koristiti na „blueprint“ ili drugim sličnim materijalima budući da podizanje pH vrijednosti može djelovati na ove boje.

7. Učinak na enkapsuliranim i glossy materijalima

Materijali koji nemaju sposobnost apsorpcije (primjerice plastika)  mogu se također uključiti u postupak neutralizacije bez bojazni od oštećenja, no njihovo tretiranje Bookkeeper otopinom neće donijeti nikakav pozitivni učinak. Bookkeeper otopina ne prodire kroz zaštitni „plastični“ kod enkapsuliranih materijala i nakon tretiranja ostaje vidljivi tanki sloj na površini takvog materijala. Ovaj sloj jednostavno se može ukloniti mekanom suhom krpom.

Neutralizacija Bookkeeper otopinom daje ograničene rezultate prilikom upotrebe na papirima koji imaju neku vrstu zaštitne glazure ili impregnacije. Ove vrste papira apsorbiraju manje alkalnog pufera i obično već imaju završni sloj na površini papira. Površinski sloj Bookkeeper otopine moguće je obrisati, a papir će zadržati dio alkalnog pufera u svojoj strukturi.

8. Zaustavlja li tretiranje Bookkeeper otopinom diskoloraciju i požućivanje papira?

Neutralizacija ne zaustavlja požućivanje papira jer neke vrste papira, primjerice novinski papir, sadrže kemijske nečistoće koje reagiraju na sunce i kontakt s kisikom iz zraka. Ovakvi papiri će s vremenom požutjeti no napominjemo da neutralizacija Bookkeeper otopinom ne ubrzava ovaj proces.

9. Hoće li povećavanje pH vrijednosti uzrokovati alkalnu hidrolizu?

Neće prouzročiti alkalnu hidrolizu. Najveća pH vrijednost koja se može postići korištenjem magnezij oksida iznosi 10.4 što je dosta manja vrijednost od one koja je potrebna da bi nastala oštećenja papira na ovaj način. Alkalna hidroliza nastaje pri puno višim pH vrijednostima i pri puno višim temperaturama od normalnih te zahtijeva višak tekuće vode.

10. Je li neutralizacija Bookkeeper otopinom opasna?

Svi sastojci Bookkeeper otopine za neutralizaciju nisu opasni, otrovni niti zapaljivi. Bookkeeper tijekom sušenja ne otpušta nikakav miris i može se koristiti u normalno ventiliranim prostorima bez posebnog sustava ispuhivanja zraka.

11. Postoje li planovi za dodatna ispitivanja?

Tvrtka Preservation Technologies posvećena je provođenju i podržavanju istraživanja na polju neutralizacije kiselina. Trenutno sponzoriraju istraživanja neovisnih agencija koje se bave problemom starenja papira u onečišćenoj sredini, promjenama izazvanih starenjem kože, promjenama izazvanih starenjem željezno-galne tinte, promjenama izazvanih starenjem tekstila i rukotvorina, testovima ubrzanog starenja koji se izvode pri niskim temperaturama, promptnim promjenama čvrstoće papira i općenitog stanja umjetnina. Ukoliko imate pitanja vezano uz navedena ili neka druga istraživanja slobodno kontaktirajte tvrtku Preservation Technologies.

Izvor: Preservation Technologies B.V.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons