RTC 4 ultrazvučni raspršivač pare s regulatorom

RTC 4 ultrazvučni raspršivač pare s regulatorom

  • RTC 4 je uređaj idealan za odvajanje ljepljivih dijelova, lokalno ovlaživanje kao i za rad na vakuumskom stolu
  • proizvodi paru čiju je temperaturu moguće regulirati između 20 °C i 95 °C
  • u setu se nalazi i okrugla priključna štrcaljka promjera 4 mm, te ravna štrcaljka širine 20 mm
  • napajanje od 230 V, sa zagrijavanjem od 150W/24V i radnim područjem od 1.5 m
  • masa uređaja je 3,5 kg
Šifra Naziv proizvoda Cijena
kn/set
Količina Košarica
30 0130 RTC 4 ultrazvučni raspršivač
pare s regulatorom
5.390,00
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons