pH test olovka

pH test olovka

  • u obliku flomastera omogućuje brzu provjeru pH vrijednosti papira, ljepenke i kartona
  • ljubičasta boja osušene linije označava pH vrijednost od 7,0 ili više
  • žuta, siva ili bezbojna linija označava pH vrijednost ispod 6,5
  • rezultati mogu biti nepouzdani ukoliko se provjeravaju papiri u boji ili papiri koji na sebi imaju premaz

Papir koji je kvalitetno izrađen, pažljivo se koristi i koji je čuvan u propisanim uvjetima može imati dug životni vijek iako je njegova pH vrijednost niska (čak do 6.0). Kako bi papir mogao trajati stoljećima u današnjem zagađenom okolišu, mora imati alkalnu rezervu odnosno pH 7.0 ili višu.

Šifra Naziv proizvoda Cijena
kn/kom
Količina Košarica
60 PH65 pH test olovka 54,90
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons