Nadzorne klopke za gmižuće kukce

Nadzorne klopke za gmižuće kukce
Crescat NOVO

Za sustavno otkrivanje, nadziranje i evidentiranje gmižućih kukaca u kulturnim i administrativnim ustanovama izdvajamo nadzorne zamke za najčešće štetnike.

Nadzorna klopka za sivu ili dugorepu srebrnu ribicu (lat. Ctenolepisma longicaudata)

15477

 

 

 

 

 

 

Osmišljena je posebno za ovu vrstu. Matrica ljepila sadrži različite tvari koje su joj posebno privlačne. Ne sadrži opasne tvari odnosno insekticide, a u praksi se dokazala izvrsnim rezultatima.

Plava nadzorna klopka za kukce


147965 174

 

 

 

 

 

 

Izrađena je od čvrstoga, plavoga umjetnog materijala u obliku kutije. Dizajnirana je tako da je moguć pristup sa svih strana: 360˚. Zbog svoje dugotrajnosti prikladne su za dugogodišnji nadzor gmižućih insekata svih vrsta kao i za ličinke letećih insekata poput: srebrne ribice (Lepisma saccharina), prašne uši (Dorypteryx domestica), kusokrilca (Latridiidae), smeđeg žohara (Blatella germanica), orijentalnog žohara (Blatella orientalis), kornjaša (Gibbium psylloides), mjedenog kornjaša (Niptus hololeucus), šarenog kornjaša (Anthrenus verbasci) i drugih (Attagenus spp., Trogoderma angustum, Anthrenocerus australis, Dermestes spp.).

Ljepljivi listići s atraktantom naručuju se posebno.

Zelena nadzorna klopka za kukce

1658774Isporučuje se s ugrađenim atraktantom. Lovi gmižuće i leteće insekte: srebrne ribice (Lepisma saccharina), prašne uši (Dorypteryx domestica), kusokrilca (Latridiidae), smeđi žohara (Blatella germanica), orijentalnog žohara (Blatella orientalis), kornjaši (Gibbium psylloides), mjedenog kornjaša (Niptus hololeucus), šarenog kornjaša (Anthrenus verbasci) i drugih (Attagenus spp., Trogoderma angustum, Anthrenocerus australis, Dermestes spp.).

Do zamke vode četiri ulaza preko rampe. Mamac se sastoji od tablete s atraktantom. Ne sadrži nikakve štetne tvari.

 

Bijela nadzorna klopka

2478545Ova zamka s ugrađenim atraktantom namijenjena je nespecificiranom hvatanju raznih gmižućih kukaca i ličinki letećih kukaca: srebrne ribice (Lepisma saccharina), prašne uši (Dorypteryx domestica), kusokrilca (Latridiidae), smeđeg žohara (Blatella germanica), orijentalnog žohara (Blatella orientalis), kornjaša (Gibbium psylloides), mjedenog kornjaša (Niptus hololeucus), šarenog kornjaša (Anthrenus verbasci) i nekih drugih (Attagenus spp., Trogoderma angustum, Anthrenocerus australis, Dermestes spp.).

Zbog perforacije se može lako podijeliti na dva dijela i tako se dobiju dvije zamke. Zahvaljujući ljepljivoj podlozi može se pričvrstiti na teže dostupna mjesta pa i naopako.

Veličina dvostruke zamke: 126 x 62 x 38 mm.
Veličina jednostruke: 63 x 62 x 38 mm.

Više o detekciji i kontroli insekata u muzejima, knjižnicama, arhivima… pročitajte u članku Otkrivanje i nadzor gmižućih i letećih kukaca.

Šifra Naziv proizvoda Cijena kn/pak Naslov Naslov
20 100841 Nadzorna klopka za sivu srebrnu ribicu (1 pakiranje od 20 kom.) 262,90
20 111014 Plava nadzorna klopka za kukce (1 pakiranje od 5 kom.) 132,90
20 110174 Ljepljivi listići s atraktantom za kukce svih vrsta za Plavu nadzornu klopku (1 pakiranje od 10 listića) 56,90
20 110271 Zelena nadzorna klopka (1 pakiranje od 10 kom.) 102,90
20 112009 Bijela nadzorna klopka (1 pakiranje od 10 dvostrukih kartončića) 64,90

Napomena: Postavljanje nadzornih klopki u prvom redu služi za prepoznavanje i kontrolu štetočina. Suzbijanje jake najezde samo pomoću njih nije moguće.

 

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons