Klucel G

Klucel G

Srednjeg viskoziteta, neionski celulozni eter, topiv u vodi i u organskim otapalima: npr. u mješavinama etanola, izopropanola ili acetona s vodom (9:1), kao i u vodi. Osušeni sloj Klucela je fleksibilan. Ne postaje ljepljiv čak ni u uvjetima povišene vlage. Klucel se otapa samo u hladnoj vodi (do 38 °C), pa se stoga može koristiti kod fiksiranja boje ako toplo vlaženje nije moguće. Kada je otopljen u otapalima, klucel se može koristiti na predmetima osjetljivim na vodu: u etanolu (2 %) za fiksiranje praškaste tinte na pergameni, za učvršćivanje i impregniranje koža osjetljivih na vodu te za spajanje (lijepljenje) papira osjetljivih na vodu (u ovom slučaju koristi se mješavina do 30 %).

  • pakiranje: 500 g
Šifra Naziv proizvoda Cijena
kn/kom
Količina Košarica
10 41 500 Klucel G 500 grama 499,90
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons