Beskiselinski arhivski karton Premium za izradu kutija

Beskiselinski arhivski karton Premium za izradu kutija

  • za samostalnu izradu kutija
  • 1,0 mm
  • plavi
  • PAT test
  • pH 7,5-9,0
  • CaCO3 pufer 4%
  • visok udio celuloze
Šifra Naziv proizvoda Dimenzija
cm
Cijena
kn/arak
Količina Košarica
2002 Beskiselinski arhivski karton Premium za izradu kutija 107 x 76 29,90

Primjer izrade kutije od beskiselinskog arhivskog kartona

 

 

 

 

Prilikom izrade arhivske kutije od beskiselinskog arhivskog kartona Premium korišteni su skalpeli, podloga za rezanje i teflon špatula. Arhivska kutija je povezana pomoću knjigoveškog platna i ljepila White pH neutral adhesive. Radi jednostavnije montaže preporučili bi Vam lanenu samoljepljivu traku (kod manjih formata knjiga) ili Tyvek – samoljepljivu traku. Sistem zatvaranja kutije riješen je pomoću čičaka.

Napomena: sve materijale sa slike potrebno je naručiti zasebno

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons