“VERGÈ” -trajni beskiselinski papiri

“VERGÈ” -trajni beskiselinski papiri

Šifra Naziv proizvoda Dimenzija
cm
Boja g/m2 Cijena
kn/arak
Količina Košarica
10 144 112 “VERGÈ” – trajni beskiselinski papir 70 x 100 krem/
žućkasta
100 4,99
10 146 149 “VERGÈ” – trajni beskiselinski papir 70 x 100 krem/
žućkasta
120 5,99

Napomena: za kupovinu cijelog omota (250 araka iste gramature) odobravamo rabat od 10%

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons