Materijali i pribor za restauriranje i pohranu tekstila

Materijali za restauriranje i pohranu tekstila

Til, krepelin, sympatex, tyvek, avos, vješalice, navlake, konci, sredstva za čišćenje, tube/role, arhivske kutije rađene po narudžbi ...

Pribor i oprema za restauriranje tekstila

Od igle za šivanje do niskotlačnog stola ...
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons