Razni restauratorski i konzervatorski materijali

Materijali i pribor za restauriranje i pohranu tekstila

Oprema, pribor i materijali za restauriranje i dugotrajnu pohranu umjetnina od tekstila ...

Razni restauratorski materijali

Pozlata, laboratorijski pribor, kistovi, skalpeli, špatule, pincete, grafitne olovke, akvarel olovke, pastel olovke, kadice, entomološki pribor...
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons