Restauratorski papiri

Restauracija 3

Tengu japanski papir – najtanji papir na svijetu

Tengu traka 22

Tengu traka od japanskog papira sa “živim” neravnim rubom

BP 002, 580 x 600 mm

Bugačica – upojni papir

Japico istaknuta

Japanski papiri Japico

Silikonizirani papir za restauraciju istaknuta

Silikonizirani papir za restauraciju

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons