Papiri i kartoni

Beskiselinski trajni papiri

„Tanji“ papiri težine od 9 do 135 g/m2 za separaciju i zamatanje dokumenata, odjeljivanje radova na papiru kod pohrane u mapama i ladičarima, izradu košuljica, popunu i zamatanje tekstila…

Beskiselinski trajni kartoni

„Deblji“ papiri i kartoni od 300 i više g/m2 pa sve do 3,0 mm debljine, za zamatanje knjiga, izradu čvršćih uložnica ili mapa, paspartu mapa, arhivskih kutija, pozadine slike (kartoni debljine 3 i 13 mm) …

Restauratorski papiri

Bugačica, japanski papiri, silikonizirani papir …

Knjigoveški papiri

Marmorni papiri, papiri za predliste pri knjigoveštvu i restauraciji knjiga …

Specijalni papiri

Papiri za herbarij, pergamin papir, retro papiri za umetanje u foto albume …

Umjetnički i slikarski papiri

Hahnemühle Digital Fine Art InkJet papiri, pasparti Moorman, vrhunski Hahnemühle papiri za grafiku, Hahnemühle pastel papiri ….
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons