Pamučna knjigoveška traka

Pamučna knjigoveška traka

Pamučna knjigoveška traka od platna batist za popravke hrptova knjiga.

  • bijela – arhivska kvaliteta
  • izrežite je u trake odgovarajuće velične i tako pojačajte hrbat i pregibe na knjizi
  • dovoljno široka za većinu knjiga
  • koristi se u kombinaciji sa škrobnim ljepilom i/ili  bijelim pH neutralnim ljepilom
Šifra Naziv proizvoda Dimenzija Cijena
kn/traka
Količina Košarica
60 WC4T Pamučna knjigoveška traka 10cm x 22,75m 379,90
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons