Odvlaživači, ovlaživači, mjerni instrumenti i silika gel

Mjerni instrumenti

Termohigrometar, Datalogger, Svjetlomjer, pH mjerač, Konduktometar ...

Odvlaživači

Ovlaživači

Ozonatori i ionizatori zraka

Silika gel i Desikant

Veliki izbor Silika gela i Desikanta u vrećicama, kazetama, posudama, sa i bez indikatora ...

Uređaji za dezinfekciju i sterilizaciju

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons