Materijali za šivanje knjižne građe

kapitalna traka

Zaglavne trake

Knjigoveška traka

Knjigoveška traka

Knjigoveška špaga

Knjigoveška špaga

Igle

Knjigoveške igle

knjigoveski konac bijeli

Knjigoveški laneni konac

konci

Knjigoveški laneni konac u boji

Vosak za konac

Vosak za konac

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons