Kože, pergamene i presvlačni materijali

1002520087

Fine juneće kože

Knjigoveške kože - teleće

Knjigoveške teleće kože

Knjigoveške kože

Kože za restauraciju knjiga (janjeće i jareće)

795521054

Pergamene

Knjigoveška platna istaknuta

Knjigoveško platno

Knjigoveško platno 1

Knjigoveško nebijeljeno platno (natur) – “narodno” platno

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons