Knjigoveški pribor

Hvataljka za papir

Hvataljka za papir

Univerzalne škare

Robusne škare

15544155222

Teflon-špatule

1702222

Teflonske špatule

kost za savijanje

Kosti za savijanje

ADB8125 (170 x 174)

Knjigoveško šilo

Japanski set za bušenje

Japanski set za bušenje

05870011

Knjigoveški noževi

ADB25 (300 x 281)

Odstranjivač spajalica

0127 (170 x 200)

Špatula za papir

Boca za ljepilo

Boca za knjigoveško ljepilo

Stalak za ljepilo

Stalak sa spremnikom za knjigoveško ljepilo

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons