Knjigoveški materijali i oprema

Materijali za šivanje knjižne građe

Knjigoveške trake, špage, igle, konci ...

Knjigoveška oprema

Knjigoveške preše, drvene, metalne, hidraulične ...

Knjigoveška ljepila

PVA, škrobno, rižino, klucel, metilceluloza, tylosa ...

Knjigoveški pribor

Knjigoveški noževi, špatule, kosti za savijanje, šilo, škare ...

Kože, pergamene i presvlačni materijali

Ostalo

Kopče, uglovi, knjigoveško platno, trake za popravke hrptova i stranica knjiga, Filmoplast, sredstva za tretiranje kože, papiri za predliste ...
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons