Hollytex

Hollytex

Hollytex tkanina izrađena je od finih, netkanih vlakana od čistog poliestera. Ovaj glatki materijal ima vrlo mali broj slobodnih vlakana na površini i vrlo je otporan na rastezanje te se zahvaljujući tome ima široku primjenu u različitim konzervatorskim zahvatima. Otporan je na temperature do 175 ºC.

Hollytex ima glatkiju površinu od Reemay tkanine.

Hollytex se može koristiti prilikom slijedećih konzervatorskih i restauratorskih zahvata:

  • dubliranje i pojačavanje (eng. lining)
  • postavljanje podloge
  • separacija
  • popravci na papiru tehnikom “leaf casting”

Cijene na upit.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons