Dino-Lite Pro AM4113TL za rad na većoj udaljenosti

Dino-Lite Pro AM4113TL za rad na većoj udaljenosti

Predviđen za rad na većoj udaljenosti.

Idealan za rad u restauraciji, posebno na slikama i skulpturama.

Udaljenost od pet do petnaest centimetara od promatranog predmeta dovoljna je da se povećaju i mjesta koja su do sada bila teško dostupna.

  • USB: 2.0
  • rezolucija: 1.3 megapixela
  • povećanje: 10-90x
  • microtuch
  • mjerenje, kalibracija
  • 8 LED lampica
Šifra Naziv proizvoda Cijena
kn/kom
Količina Košarica
AM4113TL Mikroskop Dino-Lite AM4113TL, rezolucija 1.3 MPx 2.890,00

Napomena: Više informacija o Dino-Lite proizvodima možete saznati na www.dino-lite.hr

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons