Detekcija, čišćenje i neutralizacija

Detekcija

Kompleti za otkrivanje i kontrolu nametnika u zbirkama, pH test olovka, pH indikatorske trakice ...

Neutralizacija

Bookkeeper revolucionaran proizvod za neutralizaciju, koji sigurno neutralizira kiseline i produljuje životni vijek papira najmanje 3 do 5 puta duže nego što bi trajao neobrađeni materijal ...

Čišćenje

Razna sredstva za suho čišćenje papira, sredstva za čišćenje metala i uklanjanja hrđe, mikrokristalni vosak za čišćenje i zaštitu, Vulpex ...
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons