Papiri za fotoalbume

Papiri za fotoalbume

  • ovi tanki beskiselinski retropapiri idealni su za umetanje u fotoalbume
  • pergaminski papir posebno je ukrašen u tri varijante: dudov svilac, lan i paukova mreža
  • Dimenzije: 75 x 100 cm

Napomena: Papiri su fotografirani na crnoj podlozi da bi tekstura bila vidljivija.

Šifra Naziv proizvoda Dimenzije cm Cijena kn/arak Količina Košarica
JNIF Papir za fotoalbume, uzorak dudova svilca 75 x 100 8,90
JNLN Papir za fotoalbume, uzorak lana 75 x 100 8,90
JNSW Papir za fotoalbume, uzorak paukove mreže 75 x 100 8,90
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons