Montaža fotografija u fotoalbumima

Montaža fotografija u fotoalbumima

Prilikom montaže fotografija na stranice svog fotoalbuma ili spomenara (scrapbook) imajte na umu da materijali i način njihova sastavljanja mogu bitno utjecati na to hoće li vaše uspomene biti sačuvane ili oštećene.

Nikada nemojte koristiti ljepila koja sadrže lateks ili slične elastične polimere, ljepljive trake osjetljive na pritisak, kao što su selotejp ili pik-traka, spajalice ili ljepila koja se nanose pomoću pištolja za vruće ljepilo. Beskiselinska akrilna ljepila prikladna su za rad s nekoliko vrsta materijala. Navedena ljepila treba nanositi u malim količinama, najbolje samo kapljicu za svaki kut.

Prilikom rada s vrijednim dokumentima, suvenirima ili umjetničkim djelima preporučuje se korištenje konzervatorskih fotouglića. Također su dobro rješenje i samoljepljivi kvadratići (fotofix) izrađeni od beskiselinskog papira koji ne sadrži lignin i može ih se naknadno skinuti. Prozirni samoljepljivi konzervatorski uglići predstavljaju nenametljivo rješenje za montažu vaših fotografija. Prilikom montaže fotografija dimenzija 18 x 24 cm ili većih preporučuje se korištenje konzervatorskih uglova većih formata ili konzervatorskih trakica da biste izbjegli oštećenja rubova fotografije.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons