Metalna knjigoveška preša

Metalna knjigoveška preša

Ručna metalna knjigoveška preša od lijevanog željeza.

  • najveći pritisak: 5000 kg
  • dimenzije radne plohe: 40 x 60 cm
  • radna visina (hod radne ploče): 20 cm
  • najveća visina(hod radne ploče): 40 cm
  • vanjske dimenzije: 74 x 54  x 140 cm
  • težina: ~300 kg
Šifra Naziv proizvoda Cijena
kn/kom
Količina Košarica
30 1900 Ručna preša, dim. radne plohe 40 x 60 cm,
najveći pritisak 5000 kg
29.720,00
Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons