Arhivske mape

Arhivske mape
Crescat NOVO
Visokokvalitetne, ručno izrađene mape, izvrsno rješenje za pohranu crteža, plakata, mapa, planova, nacrta i drugih dokumenta velikih dimenzija ...
 • pH 7,5 – 9,0
 • CaCO3 pufer 4 %
 • boja: sivoplava
 • visok udio celuloze
 • PAT test
 • ISO 9706, ISO 16245-A
 • za crteže, plakate, mape, planove, nacrte i druge dokumente velikih dimenzija
 • visokokvalitetne, ručno izrađene mape
 • izrazito otporan arhivski karton Premium kvalitete
 • mape se mogu vezati jednom ili s više pamučnih traka
 • najveći formati DIN A1 i DIN A0 imaju ručke radi jednostavnijeg prijenosa
Šifra Naziv proizvoda Dimenzija
unutrašnja / cm
Debljina
mm
Cijena
kn/kom
Količina Košarica
20 97050 Arhivska mapa DIN A3 44,0 x 30,5 x 3,0 1,0 129,90
20 97100 Arhivska mapa DIN A2 62,0 x 43,5 x 3,0 1,6 179,90
20 97200 Arhivska mapa DIN A1
(s ručkom)
87,0 x 62,0 x 3,0 1,6 249,90
20 97300 Arhivska mapa DIN AO
(s ručkom)
123,0 x 87,0 x 3,0 1,6 359,90

Napomena: za količinu istovrsnih mapa 25 – 49 kom. rabat 5 %, a za 50 i više rabat 10 % koji će Vam biti istaknut na službenoj ponudi.

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkdin
Contact us
Hide Buttons